Harjumaa ekspertgrupp

Kuulutame välja kandidaatide esitamise Harjumaa ekspertgrupi koosseisu järgnevaks kaheks aastaks!

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkondadele eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppi kandideerijalt ootame oma maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist ning väga head orienteerumist vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest: kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport.

Kandidaate saavad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ja organisatsioonid, kelle põhitegevus on otseselt seotud kultuuri ja spordi valdkonnaga.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • kandidaadi CV ja lühikirjeldus kandidaadi tegevusest vastavas valdkonnas
  • kandidaadi kirjalik nõusolek
  • kandidaadi ja esitaja kontaktandmed

    Kandidaatide esitamise tähtaeg on  8. aprill 2015

Kirjalikud ettepanekud palume saata:

Eesti Kultuurkapital, Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-post: kulka@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel www.kulka.ee