Toetuste väljamaksmine


Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu tõlkija või väliskirjastusega. Lepingu tingimused sisaldavad järgmisi kohustusi:
  • trükises tuleb Traducta programmi toetus tõlke sihtkeeles ära märkida järgmises sõnastuses: "Selle raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali programm Traducta."
  • tekstile tuleb lisada Eesti Kultuurkapitali logo
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile viis trükise eksemplari

Tõlkija loometöötasu makstakse üldjuhul välja järgnevalt:
  • 60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on Kultuurkapitali teavitanud tõlke vastuvõtmisest ja heakskiitmisest
  • 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkapitali kantseleisse

Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.

Väljamakse tingimused täpsustatakse lepingus. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid eralduste väljamaksmise tingimustes.