Hiiumaa ekspertgrupp


Hiiumaa ekspertgrupp kuulutab välja kandidaatide esitamise neljale preemiale

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016.

Preemia „Kultuuripärl 2016“

Preemia kandidaadiks võib esitada füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid Hiiumaa kultuuri- või spordielu edendamisel.

Preemia „Tänu ja kummardus“
Preemia antakse välja pikaajalise viljaka panuse ja tegevuse eest spordi- või kultuurivaldkonnas.
Kummaski valdkonnas antakse välja üks preemia,  à 1300 eurot.

Aastapreemiad
Preemiad antakse välja parimale nais- ja meessportlasele ning silmapaistvate sündmuste korraldamise ja tegevuse eest kultuurialal.
Välja antakse kaks spordi- ja kaks kultuurivaldkonna preemiat,  à 700 eurot.

Tunnustuspreemiad 
Ekspertgrupp annab välja kolm spordi- ja kolm kultuurivaldkonna tunnustuspreemiat, à 300 eurot.


Hiiumaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek, mis sisaldab
  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal
  • infot kehtivate stipendiumide kohta (nende olemasolul)
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (võimaluse korral aadress, telefon, e-postiaadress)

Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 21. november 2016
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-postile hiiumaa@kulka.ee või aadressil Leigri väljak 5, Kärdla 92401, Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp

Täiendav info: Ermo Mäeots, telefon 4636063 või 5019113