Järvamaa ekspertgrupp

Järvamaa ekspertgrupp kuulutab välja preemiate kandidaatide esitamise Järvamaal

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016.

Preemiate kandidaate saab esitada kolmes kategoorias:
  • Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia
  • Kultuuripärl
  • Elutööpreemia
Ettepaneku preemia määramiseks saavad esitada nii juriidilised kui ka eraisikud. Preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

Ekspertgrupi aastapreemia

Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri- ja spordivaldkonnas aasta jooksul silma paistnud isikuid või saavutusi, ergutamaks kultuuri- ja spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:
  • maakonna kultuuritegija preemia
  • maakonna kultuurisündmuse preemia
  • maakonna sporditegija preemia
  • maakonna spordisündmuse preemia
Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal
  • kehtivaid stipendiume (nende olemasolul)
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress)
Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. 

Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.

Kultuuripärli preemia

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Järva maakonnas.

Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt panusele.
Kultuurkapital eraldab Kultuuripärli preemiaks 1 300 eurot. Koostöö korral eraldab maavalitsus või omavalitsuste liit Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1 300 eurot.

Elutööpreemia

Ekspertgrupp määrab aastas ühe elutööpreemia, tunnustamaks isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.


Põhjendatud ettepanekud preemiate määramiseks palume esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee 21. novembriks 2016.

Lisateave: 
Liina Lehis, telefon 5330 4642, e-post jarvamaa@kulka.ee