Jõgevamaa ekspertgrupp

Jõgevamaal jagati preemiaid!

Jõgevamaa ekspertgrupp tunnustas 15. jaanuaril maakonnas 2015. aastal silma paistnud kultuuri- ja spordiinimesi.
Kultuuripreemia Hiiumaa Kultuuripärl on Hiie Taks -  südamega tehtud järjepideva töö eest keelpillimuusika väärtustamisel ja arendamisel.

Elutööpreemiad pälvisid:

 • Enda Kalm - pikaajalise aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa spordielu edendamisel
 • Eino Veskis – pikaajalise töö eest Jõgevamaa ajaloo talletamisel


Jõgevamaa ekspertgrupi jagas nii aastapreemiad kui tunnustuspreemiaid.
Tunnustuspreemiad pälvisid: 

 • Jakob Goroško – heade sportlike saavutuste eest
 • Jaana Koppel – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurielus
 • Rutt Tänav – pühendunud tegevuse eest Põltsamaa kultuuripärandi säilitamisel ja tutvustamisel
 • Linda Põder – kohaliku kultuuripärandi kogumise ja säilitamise ning raamatu „Luua kodukandilood“ koostamise eest
 • Esta Sokk – aktiivse tegevuse eest Tabivere harrastusteatris
 • Janne Karu – pühendunud tegevuse eest Jõgevamaa kultuurisündmuste eestvedamisel
 • Laidi Zalekešina – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurisündmuste eestvedamisel
 • Ülle Noormägi – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa muusikaelus
 • Juta Kossatkin – pikaajalise pühendunud töö eest Põltsamaa Muusikakoolis
 • Senta Bergmann – pikaajalise aktiivse tegevuse eest rahvatantsu edendamisel

Aastapreemiad pälvisid:

 • Lea Vilms – aktiivse tegevuse eest Põltsamaa spordielu edendamisel
 • Liisi Tegelmann – sisuka tegevuse eest Palamuse laste- ja noorte muusikalilaagrite pedagoogi ja lavastajana ning XV Külateatrite festivali korraldajana
 • Lianne Saage-Vahur – pühendunud tegevuse eest Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja ja Betti Alverile pühendatud luulepäevade Tähetund ja Tuulelapsed eestvedajana
 • Ell Maanso – sisuka tegevuse eest Puurmani valla ajaloo jäädvustamisel