Põlvamaa ekspertgrupp

Põlvamaa ekspertgrupp ootab 2015. aasta preemiatele ettepanekuid

Kirjalikud ettepanekud palume saata 20. novembriks 2015 e-posti aadressil polvamaa@kulka.ee

Elutööpreemia

Preemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia kandidaadiks saab esitada Põlvamaal pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid ja spordielu edendajaid.

Aasta Tegu

Preemia eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele 2015. aastal silmapaistnud kultuuri- ja spordisündmusi. Aastapreemia kandidaadiks saab esitada Põlvamaal toimunud kultuuri- ja spordisündmusi ning nende korraldajaid.

Aasta Tegija

Preemia eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele kultuuri- ja sporditöös silmapaistnud inimesi ja kollektiive. Aastapreemia kandidaadiks saab esitada Põlvamaa tublisid koorijuhte, tantsujuhte, muusikuid, kunstiga tegelejaid, käsitöölisi, kultuuri- ja spordikollektiive ning kultuuri- ja spordiürituste korraldajaid.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Ühele preemiale võib esitada korraga ainult ühe kandidaadi.
Vabas vormis taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupile, milles peavad olema:
  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress)
Kirjalikud ettepanekud palume saata 20. novembriks 2015 e-posti aadressil polvamaa@kulka.ee

Lisainfo: Helje Põvvat, tel 799 8951, 525 6218