Viljandimaa ekspertgrupp

Viljandimaa ekspertgrupp kuulutab välja aastapreemiate ja elutööpreemia kandidaatide esitamise

Ettepanekud preemia määramiseks palume esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks

Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma tegevusele möödunud aastal. Tunnustatakse tegevust , mis on Viljandi maakonnas avaldanud mõju vastava valdkonna arengule ja aidanud kaasa Viljandi maakonna tuntusele.

Ekspertgrupp määrab üks kord aastas neli aastapreemiat.Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.

Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku/ isikute grupi aastasest tegevusest ja põhjendust aastapreemia määramiseks.

Ekspertgrupi aastapreemia saab määrata füüsilisele isikule või isikute grupile. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
Aastapreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku või isikute grupi panust maakonna kultuuri- või spordiruumis.Ekspertgrupil on õigus jätta preemia(d) määramata. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. Preemiad makstakse välja Viljandimaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

Elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.

Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile Viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lisateave: viljandimaa@kulka.ee või 56 644 989
Vaike Rajaste