Lääne-Virumaa ekspertgrupp

Ootame ettepanekuid tunnustus- ja aastapreemiate määramiseks

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016.

Tunnustus- ja aastapreemia  kandidaadiks võib esitada Lääne-Viru maakonnas erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.  

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. Tunnustuspreemia antakse füüsilisele isikule, preemia suurus on 600 eurot.

Aastapreemia antakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aastapreemia suurus on à 1000 eurot.

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule, preemia suurus 2000 eurot.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016. 

Põhjendatud ettepanekud palume saata e-posti aadressil laanevirumaa@kulka.ee.  

Lisainfo: Eda Lauri tel 3258022.