Võrumaa ekspertgrupp

Ootame ettepanekuid aastapreemiate ja elutööpreemia määramiseks

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november, kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil vorumaa@kulka.ee.

Võrumaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid aastapreemiateks erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib esitada Võru maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone. Samuti ootame ettepanekuid elutööpreemia määramiseks.

Aastapreemia

Preemia eesmärk on tunnustada maakonna kultuuri- ja spordiinimeste pühendumist tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

Elutööpreemia

Preemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2015, kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil vorumaa@kulka.ee.

Lisateave: Diana Juss tel 52 961 90 või vorumaa@kulka.ee