Ootame ettepanekuid muusikapreemiatele! Kirjalikke ettepanekuid saab esitada 22. augustini 2016

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2015/2016.

Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 22. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee 

Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee

_______________________________________________________________________________________________
Eesti Muusikanõukogu
annab 15-ndat aastat välja muusikapreemiad tunnustamaks meie muusikuid või muusikainstitutsioone. Preemiad antakse välja kogu senise tegevuse eest .

Kandidaate preemiatele saavad esitada kõik muusikanõukogu liikmed.

Ootame ettepanekuid kandidaatide osas 20.augustini k.a. e-postiga emn@emc.ee või postiaadressil Suur-Karja 23, Eesti Muusikanõukogu.
Kandidaate palutakse liikmetel esitada üks kandidaat iga kategooria kohta.

Välja antakse:

  • Heliloomingu preemia   heliloojale tema kogu senise loomingu eest
  • Interpretatsiooni preemia - interpreedile või kollektiivile klassikalise muusika või džässi alal sihipärase ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest
  • Muusikaelu tegelase preemia – muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest

Lisainfo Kadri Lassmann,  5271897

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril,  KUMU Kunstimuuseumis  algusega kell 19.00.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta