Helikunsti sihtkapital

Ootame ettepanekuid muusikapreemiatele! Kirjalikke ettepanekuid saab esitada 22. augustini 2016

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2015/2016.

Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 22. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee 

Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee

_______________________________________________________________________________________________
Eesti Muusikanõukogu
annab 15-ndat aastat välja muusikapreemiad tunnustamaks meie muusikuid või muusikainstitutsioone. Preemiad antakse välja kogu senise tegevuse eest .

Kandidaate preemiatele saavad esitada kõik muusikanõukogu liikmed.

Ootame ettepanekuid kandidaatide osas 20.augustini k.a. e-postiga emn@emc.ee või postiaadressil Suur-Karja 23, Eesti Muusikanõukogu.
Kandidaate palutakse liikmetel esitada üks kandidaat iga kategooria kohta.

Välja antakse:

  • Heliloomingu preemia   heliloojale tema kogu senise loomingu eest
  • Interpretatsiooni preemia - interpreedile või kollektiivile klassikalise muusika või džässi alal sihipärase ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest
  • Muusikaelu tegelase preemia – muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest

Lisainfo Kadri Lassmann,  5271897

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril,  KUMU Kunstimuuseumis  algusega kell 19.00.