Kirjanduse sihtkapital

Kirjanduse sihtkapital ootab 20. novembriks taotlusi üheaastastele loomestipendiumidele ning  Gustav Suitsu nimelisele kirjandusuurija ja Henno Rajandi nimelisele tõlkija stipendiumile.

Üheaastased loomingulised stipendiumid on mõeldud loometööle pühendumiseks.

Stipendiumi suurus on 6 000 € aastas, mis makstakse välja kord kvartalis võrdsetes osades.
Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
Taotlusele tuleb lisada:
  • viimase kahe aasta loominguline biograafia;
  • loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks;
  • informatsioon kehtivate stipendiumide kohta.

Gustav Suitsu nimeline kirjandusuurija stipendium on loodud eesti kirjanduse uurimise edendamiseks.

Igal aastal määratakse ühele kirjandusuurijale stipendium üheks aastaks.                                                Stipendiumi suurus on 7 000 € aastas, mis makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.
Stipendiumi saavad taotleda kõik eesti kirjanduse uurijad iga kahe aasta tagant.
Taotlusele tuleb lisada:

  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed uurimistööd;
  • lühike kirjeldus stipendiumi ajaks püstitatud eesmärkide kohta (ilmuvad artiklid ja monograafiad, osalemine konverentsidel, loengusarja ettevalmistamine jne).

Henno Rajandi nimeline tõlkija stipendium on loodud eesmärgiga toetada eesti ilukirjanduse tõlkijaid.

Igal aastal määratakse ühele tõlkijale stipendium üheks aastaks.                                                       Stipendium suurus on 7 000 € aastas, mis makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.
Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud iga kahe aasta tagant.
Taotlusele tuleb lisada:
  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed tõlketööd;
  • lühike kirjeldus stipendiumi ajaks püstitatud eesmärkide kohta.
Kõigile stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada taotlus E-KULKA kaudu 20. novembriks.
P.S. stipendiumitaotluse täitmisel märkige eelarve lehel nii tulude kui kulude reale stipendiumi summa!

Lisateave tel 6 999 159 või kirjandus@kulka.ee
Simona Gassmann