Kirjanduse sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2024. a III jaotusesse.Taotluse esitamise viimane päev on 20. august. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga.
Viimane uudis

Hieronymuse sarjas ilmus James Joyce’i tähtteos „Ulysses“

Kultuurkapitali Hieronymuse tõlkeprogrammi sarjas ilmus uus raamat, James Joyce’i tähtteos „Ulysses“. Raamatu tõlkis Paul-Eerik Rummo, toimetas Märt Väljataga, korrektuuri luges Reet Ruusmann ja kujundas Mari Kaljuste. Varrak 2024. 


Tulenevalt Eesti Kultuurkapitali seaduse muutumisest saab alates 2024. aasta II jaotusest Kultuurkapitalilt taotleda loometöötoetuse asemel loometöötasu. Seadusemuudatus ei too kaasa muutusi projektitoetuste või stipendiumi taotlemisel.Täna läbis Riigikogu kolmanda lugemise Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu muutmise seadus. Sellega hakkab Kultuurkapital maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu, millega kaasnevad sotsiaalsed tagatised nagu ravikindlustus, töötuskindlustus ja maksed pensionisammastesse.