Kirjanduse sihtkapital

Kirjanduse sihtkapital ootab vene autorite 2015.a ilmunud loomingut

Trükised märkega „Venekeelsete autorite preemia 2015“ koos lühikokkuvõttega autori loomingust palume 18. detsembriks toimetada Eesti Kultuurkapitali (Suur-Karja 23, Tallinn) sekretäri kätte.

Vastavalt statuudile määratakse see eelmise kalendriaasta jooksul esmatrükis ilmavalgust näinud venekeelsetele kirjandusteostele.

Teosed (romaan, jutustus, novell, essee, näidend, poeem, luuletsükkel) võivad olla ilmunud eriväljaandena või avaldatud ajakirjas või kogumikus. Selle autorid peavad elama Eestis. Auhinna võib määrata ka vene keeles kirjutavale autorile pikaajalise töö eest ilukirjanduse valdkonnas.

Hõlbustamaks žürii tööd, ootame ettepanekuid laureaatide osas koos jooksval aastal ilmunud teostega. Trükised märkega „Venekeelsete autorite preemia 2015“ koos lühikokkuvõttega autori loomingust palume 18. detsembriks toimetada Eesti Kultuurkapitali (Suur-Karja 23, Tallinn) sekretäri kätte.

Venekeelsete autorite preemia üleandmine toimub 14. märtsil koos ülejäänud Eesti Kultuurkapitali kirjandusauhindadega. Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital annab venekeelsete autorite preemiat välja 2001. aastast.

Lisainfo: Ilona Kivirähk 526 6556


Eesti Kultuurkapital ждет заявки на русскую литературную премию 2015

Жюри ежегодной премии фонда Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры») в разряде «Премия автору, пишущему на русском языке» приглашает всех желающих участвовать в конкурсе на лучшее литературное произведение 2015 года. Просьба до 18. декабря принести свою изданную книгу, опубликованную подборку стихов и т.п. в фонд Eesti Kultuurkapital с пометкой «Премия русскому автору 2015» по адресу Таллинн, ул. Суур-Карья, 23, приложив сведения об авторе.

«Премия автору, пишущему на русском языке» выдается с 2001 года за лучшие произведения, опубликованные в предыдущем году на русском языке, за вклад в развитие русской литературы и культуры автору, проживающему в Эстонии. В разные годы лауреатами этой премии становились (в алфавитном порядке) Лариса Ванеева, Андрей Иванов (трижды), Николай Караев, Йосеф Кац, Татьяна Кашнева, Игорь Котюх, Гоар Маркосян-Кяспер (дважды), Нил Нерлин, Марина Тервонен, П.И. Филимонов и др. Премию за вклад в развитие русской литературы и культуры в Эстонии получили Сергей Исаков, Светлан Семененко, Елена Скульская. В прошлый раз премию получили Елена Скульская за роман «Мраморный лебедь» и Надеждп Катаева-Валк за роман «Там, где я родилась».

Вручение премии происходит 14 марта, в День родного языка, вместе с другими премиями фонда.

Дополнительная информация: Илона Кивиряхк, тел 5266556