Kirjanduse sihtkapital

Soovitusi taotlejale!

Kui Albert Einsteinilt küsiti, miks ta kasutab maksukonsultanti, selle asemel et tuludeklaratsioone ise täita, selgitas ta: "Siin jääb matemaatiku mõistusest väheseks, tarvis läheb filosoofi". Ka taotlejatele nõu andmiseks pärast mulluseid kulka seaduse muudatusi jääb kirjamehe mõistusest väheseks. Aga harrastusfilosoofina soovitan silmas pidada järgmist.

Kulka eraldab raha kolme põhinimetuse all: preemiad, stipendiumid ja toetused. Seni on rahastanud ka teiste asutuste auhindu. Kui tahta endiselt säästa nende pealt tulu- ja sotsiaalmaksu, tuleb auhinnasaajad juba taotluses sihtkapitali nõukogule teatavaks teha. Vastasel korral peavad auhinna väljaandjad vist ka tasuma riigimaksud (nii tulu- kui ka sotsmaksu).

Stipendium ei tähenda nüüd enam seda, mis vanasti: stipendiume tohib jagada küll "loomingulise tegevuse soodustamiseks", mitte aga enam tegevuse tasustamiseks. Milles vahe? Vist selles, et oma loometööd kirjeldades tuleb nüüdsest mõista anda, et selle viljade valmimine kuulub tulevikku, mitte minevikku. Sellegipoolest tahaks sihtkapitali nõukogu ikkagi näha taotluse juures ka käsikirja näidet.

Aasta viimases kvartalis eraldatavate aastastippide taotlustes piisab endiselt loomeplaanide ja -saavutuste kirjeldusest. Valminud teose puhul on mõttekam küsida raha loometöötoetusena, mitte stipendiumina. Loometöötoetust määratleb kulka uus kord nii: "Kultuurkapitali loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos." Sõna "tekib" on siin arvatavasti üldolevikus, mitte tulevikus – st seda võib lugeda ka minevikulisena (“tekkis”).

Kui raha küsib asutus (nt kirjastus) üksikisikule, siis taas peab ta olema valmis riigimaksude tasumiseks (tulumaks, kui raha küsitakse honorariks, lisaks muud tööjõumaksud, kui raha küsitakse esinemiseks või toimetamistööks). Kui autor küsib loometöötoetust endale, siis lisagu ikka valminud teos ka.

Kirjastamiseks tuleks taotleda "projektitoetust".

Endiselt kehtib varem nõutu: taotluses peaks olema võimalikult täpselt kirjeldatud käsikirja žanr, maht (tähemärkides, autoripoognates, värsiridades), lisatud käsikiri ise ja soovitused. Sellest aastast kehtiva Kulka seaduse muudatuste seletuskiri ütleb, et põhimõtteliselt jääb kõik vanaviisi ja kulka eraldised on endiselt tulumaksuvabad.  Kardetavasti see päriselt tõele ei vasta.

Kirjanduse sihtkapitali esimees
Märt Väljataga