Kirjanduse sihtkapital

Tööle asusid uued kirjandusžüriid

Kirjanduse sihtkapitali nõukogu määras tööle kuus žüriid 2016. aasta kirjandustoodangu hindamiseks.

Viieliikmelisse nn suurde žüriisse, mis annab proosa, luule, näitekirjanduse, esseistika ja vabaauhinda, kuuluvad:
Berk Vaher (esimees)
Doris Kareva
Heli Allik
Kadri Tüür
Paavo Matsin

Lastekirjanduse žüriisse kuuluvad:
Jaanika Palm (esimees)
Mari Klein
Jaanus Kõuts

Venekeelse kirjanduse žüriisse kuuluvad:
Olesja Rotar (esimees)
Artemi Troitski
Juku-Kalle Raid

Ilukirjanduse tõlkežüriisse kuuluvad:
Toomas Kall (esimees)
Lauri Eesmaa
Kai Aareleid

Mõttekirjanduse tõlkežüriisse kuuluvad:
Märt Väljataga (esimees)
Anne Lange
Tõnu Tannberg

Artikliauhinna žüriisse kuuluvad:
Ene-Reet Soovik (esimees)
Katre Talviste
Jaanus Vaiksoo

Auhinnakandidaatide nimetamist oodatakse žüriidelt veebruari esimese nädala lõpuks, laureaadid kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval.