Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad 2013.


Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri valdkonna peapreemia pälvis Marju Lauristin

9. jaanuaril anti pidulikult üle Kultuurkapitali aastapreemiad Eesti Draamateatris.

Rahvakultuuri sihtkapital tunnustas peapreemiaga Marju Lauristini: Eesti riigi ja eestluse jätkusuutlikkus – minevik, olevik ja tulevik. Uuringu „Laulu- ja tantsupidude mõjust ühiskonna väärtushinnangute kujundamisel ja muutumisel" eest.

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad:

  • Katrin Sepalaan – pikaajalise panuse eest Eesti muuseumitöötajate silmaringi laiendamisel
  • Lembit Peterson – teatrihariduse edendamise ja visa valgustustöö eest noorte seas, Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) teatriprogrammis "Palju kära ei millestki" lavastamise eest
  • Anu Randmaa – pikaajalise panuse eest rahvarõiva õppelaagrite korraldamisel
  • Krista Sildoja – Mooste Rahvamuusikakooli käivitamise ja  pärimusmuusikahariduse edendamise eest
  • Margus Põldsepp – kultuuripärandi rikastamise ja pärimusmuusikahariduse edendamise eest Mulgimaal
  • Rahvatatantsuansambel Sõleke – rahvatantsu populariseerimise ja kultuuripärandi rikastamise eest
  • Alli Laande – mulgi keele edendamise ning mulgi kultuuripärandi rikastamise  eest
  • Ave Sopp – tähelepanuväärse töö eest laulupeo õppematerjalide väljatöötamisel ning suurepäraste  tulemuste eest  2013. aastal Vanalinna Muusikamaja tütarlastekooriga.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta