Rahvakultuuri sihtkapital

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad 2013.


Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri valdkonna peapreemia pälvis Marju Lauristin

9. jaanuaril anti pidulikult üle Kultuurkapitali aastapreemiad Eesti Draamateatris.

Rahvakultuuri sihtkapital tunnustas peapreemiaga Marju Lauristini: Eesti riigi ja eestluse jätkusuutlikkus – minevik, olevik ja tulevik. Uuringu „Laulu- ja tantsupidude mõjust ühiskonna väärtushinnangute kujundamisel ja muutumisel" eest.

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad:

  • Katrin Sepalaan – pikaajalise panuse eest Eesti muuseumitöötajate silmaringi laiendamisel
  • Lembit Peterson – teatrihariduse edendamise ja visa valgustustöö eest noorte seas, Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) teatriprogrammis "Palju kära ei millestki" lavastamise eest
  • Anu Randmaa – pikaajalise panuse eest rahvarõiva õppelaagrite korraldamisel
  • Krista Sildoja – Mooste Rahvamuusikakooli käivitamise ja  pärimusmuusikahariduse edendamise eest
  • Margus Põldsepp – kultuuripärandi rikastamise ja pärimusmuusikahariduse edendamise eest Mulgimaal
  • Rahvatatantsuansambel Sõleke – rahvatantsu populariseerimise ja kultuuripärandi rikastamise eest
  • Alli Laande – mulgi keele edendamise ning mulgi kultuuripärandi rikastamise  eest
  • Ave Sopp – tähelepanuväärse töö eest laulupeo õppematerjalide väljatöötamisel ning suurepäraste  tulemuste eest  2013. aastal Vanalinna Muusikamaja tütarlastekooriga.